Współpraca z samorządami

Realizacja ogólnopolskiego programu edukacji ekonomicznej, obejmującego w znaczącej mierze dzieci i młodzież, nie może odbywać się bez zaangażowania Samorządów – jako organów prowadzących szkoły, a jednocześnie jednostki odpowiedzialne za szerszą politykę społeczną i gospodarczą w swoim regionie.

W grudniu 2016 r. rozpoczęto pilotaż takiej współpracy podpisując porozumienie z Wrocławiem a kilka tygodni później z Brzegiem w woj. opolskim. Wspólna pozytywna ocena możliwości jakie dać może współpraca sektora finansowego i samorządów zdecydowała o poprowadzeniu szerokich rozmów z samorządami (odbyło się już ponad 600 spotkań w JST, w rezultacie których podpisano już ponad 250 formalnych porozumień).

W trakcie rozmów uzgodniono również konieczność rozszerzenia takiej współpracy o tematykę cyberbezpieczeństwa oraz objęcia działaniami również grupy seniorów, co obejmują już podpisywane porozumienia.