GROSIK

Projekt organizowany wspólnie z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, adresowany jest do najmłodszych uczniów szkoły podstawowej. Realizowany w oparciu o grupę 700 przeszkolonych nauczycieli z ponad 600 szkół na terenie całej Polski.

Projekt zakłada realizację cyklu 10 lekcji obejmujących szeroki zakres wiedzy finansowej, ekonomicznej i społecznej z pierwszymi elementami cyberbezpieczeństwa.

Nowatorskim rozwiązaniem GROSIKA jest niewątpliwie włączenie rodziców, którzy realizują niektóre działania wspólnie z dziećmi.

W najbliższym roku w projekcie weźmie udział ok. 16 000 dzieci i ponad 20 000 rodziców.

 

Grupa docelowa:

Dzieci i młodzież

Zobacz inne projekty w ramach BdE z modułu:

Edukacja ekonomiczna
Cyberbezpieczeństwo