Aktywny Student

Inicjatywa realizowana od 2018 roku przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA) w partnerstwie z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Projekt zakłada realizację ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej dla studentów w czterech obszarach tematycznych: nauka i biznes, kompetencje, czas wolny, cyberprzestrzeń a także promowanie kultury i działalności studenckiej. Kampania jest realizowana we współpracy z mediami akademickimi w całej Polsce. Coroczne podsumowanie akcji odbywa się podczas Krajowej Konferencji OFMA.

 

Szczegóły dostępne pod adresem www.ofma.info.pl/as