Aktywny Student – Gazeta i spotkania ze studentami I roku

Rozwój współpracy ze środowiskiem akademickim, w tym w szczególności Parlamentem Studentów RP oraz Forum Uczelni Technicznych i Forum Uczelni Ekonomicznych, wskazał na potrzebę wykreowania wspólnego projektu skierowanego do studentów rozpoczynających naukę.

Przygotowano pierwsze trzy wykłady tematyczne, wydano specjalną gazetkę „Aktywny Student” (AS) oraz umieszczono pierwsze informacje w kalendarzach akademickich wydawanych przez samorządy.

W ramach działań pilotażowych w obecnym roku akademickim, na kilkunastu uczelniach, w projekcie weźmie udział ponad 15 000 studentów, rozdanych zostanie ponad 10 000 egzemplarzy „AS”, a w prawie 50 000 kalendarzy akademickich znajdzie się informacja o Programie „Bankowcy dla Edukacji”.

 

Grupa docelowa:

Zobacz inne projekty w ramach BdE z modułu: