Aktywny Student – Gazeta i spotkania ze studentami I roku

Jeden z elementów ogólnopolskiej kampanii informacyjnej, której celem jest dotarcie do środowiska studenckiego z podstawami wiedzy z zakresu finansów, cyberbezpieczeństwa, rynku pracy czy nauki, a także promowanie kultury i działalności studenckiej.

Kampania jest realizowana w ramach działań Ogólnopolskiego Forum Mediów Akademickich (OFMA) we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Średni nakład wynosi 10.000 egzemplarzy – wydawany dwa razy w roku.