European Money Week

Europejska inicjatywa edukacyjna ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy finansowej i podniesienie ogólnego poziomu edukacji finansowej. Projekt składa się z serii wydarzeń, które realizowane są w jednym tygodniu marca w całej Europie.

W Polsce koordynatorem projektu jest Związek Banków Polskich a działania realizowane w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji” stanowią istotną część podejmowanych aktywności. Realizowane są konkursy, lekcje, wykłady i spotkania z ekspertami, a kulminacją tych działań będzie II. edycja Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości.

W najbliższej edycji EMW weźmie udział co najmniej 25.000 dzieci i młodzieży. Projekt po raz pierwszy trafi także do środowiska senioralnego.