Europejski Quiz Finansowy (European Money Quiz)

Europejski Quiz Finansowy (European Money Quiz) to konkurs wiedzy z zakresu finansów i bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla uczniów w wieku 13-15 lat. EQF jest organizowany z inicjatywy Europejskiej Federacji Bankowej. W Polsce organizatorem jest Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. W 2018 r. odbywa się pierwsza edycja EQF.

Do uczestnictwa zapraszani są uczniowie klas VII szkół podstawowych i II oddziałów gimnazjalnych.

Konkurs składa się z 3 etapów: szkolnego, krajowego i europejskiego. Zadaniem uczestników na każdym etapie jest rozwiązanie quizu składającego się z 15 pytań w języku polskim. Do każdego pytania są 4 możliwe odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Quizy odbywają się na platformie Kahoot! (na etapie szkolnym dopuszczalne są alternatywne rozwiązania dla szkół).

W finale krajowym przewidziane są atrakcyjne nagrody dla najlepszych zespołów w poszczególnych województwach. Finał europejski dla zwycięzców ze wszystkich uczestniczących krajów odbędzie się w maju 2018 r. w Brukseli.

Strona internetowa: www.bakcyl.wib.org.pl/EQF

 

Grupa docelowa:

Zobacz inne projekty w ramach BdE z modułu: