Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – KEFiP

Kongres organizowany przez fundację środowiska finansowego z inicjatywy WIB. Stał się ważnym elementem rozwijania szerokiej współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zagadnieniami edukacji ekonomicznej i finansowej różnych grup społecznych.

I edycja odbyła się 28 marca 2017 r. na Stadionie Narodowym. Uczestniczyło w nim 350 osób ze 150 instytucji finansowych i organizacji pozarządowych, a także studenci i pracownicy uczelni.

II edycja: 15 marca 2018 r.

Strona internetowa: www.aleBank.pl/KEF

 

Grupa docelowa:

Studenci i kadra naukowa
Pracownicy instytucji finansowych
Seniorzy

Zobacz inne projekty w ramach BdE z modułu:

Edukacja ekonomiczna