Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości – KEFiP

Kongres organizowany przez fundacje środowiska finansowego z inicjatywy WIB. Stał się ważnym elementem rozwijania szerokiej współpracy sektora finansowego z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się zagadnieniami edukacji ekonomicznej i finansowej różnych grup społecznych.

I edycja odbyła się 28 marca 2017 r. na Stadionie Narodowym. Uczestniczyło w nim 350 osób ze 150 instytucji finansowych i organizacji pozarządowych, a także studenci i pracownicy uczelni.

II edycja: 15 marca 2018 r.

III edycja: 27 marca 2019 r.

Strona internetowa: www.aleBank.pl/KEF