Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej – PREF

Nieformalna grupa kilkunastu organizacji i instytucji pozarządowych, które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej. Stała współpraca ukierunkowana jest na budowanie wzajemnych relacji, wymianę doświadczeń oraz budowanie i upowszechnianie dobrych praktyk w realizacji projektów edukacji finansowej. Seminaria, warsztaty i konferencje to główny sposób realizacji celów PREF, w którym Warszawski Instytut Bankowości oraz Centrum Prawa Bankowego i Informacji wykazują znaczącą aktywność. Pierwsze porozumienie PREF podpisano w marcu 2017 roku w trakcie I Kongresu Edukacji Finansowej.

 

Grupy docelowe:

 

Zobacz inne projekty w ramach BdE z modułu: