Tydzień Płatności Bezgotówkowych

19 października obchodzony jest Dzień Płatności Bezgotówkowych. W związku z tą datą od 2017 r. rozpoczęto inicjatywę edukacyjną, budująca świadomość korzyści ze stosowania bezgotówkowych instrumentów płatniczych #WartoBezgotówkowo. Akcja została zainicjowana przez Koalicję na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego, skupia ponad 70 podmiotów, a realizowana jest przez Warszawski Instytut Bankowości w ramach Programu „Bankowcy dla Edukacji”. Patronat nad projektem objęły Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Finansów.

W I edycję zaangażowało się ponad 100 podmiotów, w ramach działań informacyjnych udało się uplasować ponad 220 materiałów prasowych. Ogłoszony konkurs dla dzieci i młodzieży zaowocował ponad 160 pracami. Przeprowadzone zostało również ogólnopolskie badanie postaw Polaków, którego wyniki zaprezentowane zostały na konferencji podsumowującej DPB 2017.

Trwają przygotowania do realizacji kolejnej edycji w 2019 r.

Strona internetowa: www.WartoBezgotowkowo.pl