Nowoczesne Zarządzanie Biznesem – NZB

Założeniem projektu jest rozwój współpracy biznesu ze szkołami wyższymi. Program NZB zainicjowało Biuro Informacji Kredytowej oraz Związek Banków Polskich. W zakresie tematyki Grupy BIK jest realizowany przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, a pozostałe tematy rozwijane są w ramach Programu “Bankowcy dla Edukacji”.

Grupami docelowymi są studenci – przyszli menedżerowie i właściciele przedsiębiorstw oraz kadra naukowa.

Ponad 120 szkół wyższych, ponad 140.000 studentów, 1.300 wykładów, blisko 200 konferencji i 410 stref edukacyjnych to dotychczasowy zasięg projektu.

Obecnie, poza projektem z BIK S.A., to jeden z największych projektów realizowanych w środowisku akademickim. Współpracujemy m.in. z: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Giełdą Papierów Wartościowych, czy Ministerstwem Rozwoju. Patronat przyjął Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W najbliższym roku w NZB weźmie bezpośredni udział ponad 30.000 studentów i ponad 1.000 pracowników naukowych.

Strona internetowa: www.nzb.pl