Aktywny Senior

Materiał dedykowany odbiorcom w wieku 60+. W przystępny sposób podejmuje tematykę szczególnie ważną dla seniorów jak m.in. bezpieczeństwo finansowe, cyberbezpieczeństwo, ochrona danych i tożsamości. Materiał jest dystrybuowany na wykładach, konferencjach, spotkaniach integracyjnych w całej Polsce, w tym podczas wykładów realizowanych na Uniwersytetach Trzeciego Wieku.

Średni nakład wynosi 5.000 egzemplarzy – wydawany raz w roku.