Aktywny Senior

Już na etapie planowania Programu „Bankowcy dla Edukacji” dotarcie z podstawową wiedzą finansową do grupy seniorów było jednym z priorytetowych działań. Podjęto współpracę z przedstawicielstwami tego środowiska (Porozumienie UTW i Federacja UTW), przygotowano materiały oraz zorganizowano pierwsze spotkania i wykłady. Program przedstawiono na ogólnopolskich spotkaniach środowiskowych, a jego elementy opisywane są w głównych mediach tego środowiska.

W rozmowach z samorządami okazało się z jak dużym zainteresowaniem podchodzą one do działań skierowanych do tej grupy wiekowej i to zarówno w zakresie wiedzy finansowej, jak i w podstawach cyberbezpieczeństwa. Dlatego też porozumienia z samorządami rozbudowane zostały o tę grupę i tematykę cyberbezpieczeństwa.

W najbliższym roku w działaniach do tej grupy weźmie udział ponad 20.000 seniorów.

 

Grupa docelowa:

Zobacz inne projekty w ramach BdE z modułu: